Karen Christina
FORSIDE

Den omstillingsparate virksomhed forstår at bringe medarbejdernes kompetencer, viden og ressourcer i spil og samtidig sætte fokus på udvikling i alle hjørner af virksomheden. Det er dog en afgørende forudsætning, at alle på tværs af organisationen bidrager og arbejder for det fælles mål. 


Og det er dét, jeg brænder for: at skabe det helt rigtige udgangspunkt for at sikre de bedste udviklingsmuligheder for både medarbejdere og ledere. 

   KVALITET           KOMPETENCE         KARRIERE

Erfaren konsulent i ledelse af unge

Hvem er Karen Christina Spuur?

Som ledelseskonsulent og forfatter står jeg på et både forskningsmæssigt fundament og en praksis erfaring.


Som tidligere fuldtidslektor i ledelse, organisation og kommunikation på Cphbusiness har jeg arbejdet i krydsfeltet mellem forskning og praksis. I min kapacitet som lektor har jeg arbejdet som projektleder på organisatoriske forandringsprojekter og forskningsprojekter omkring ledelse. Her har jeg blandet andet væres leder af forskningsprojekterne Ledelse af unge, Unge ledere og Generationsledelse. Desuden har jeg fungeret som underviser på Akademiuddannelsen for ledere.


Min praksiserfaring kommer fra min tid som headhunter på strategiskniveau, teamleder, bestyrelsesmedlem og senest fra stillingen som Chefkonsulent hos Sydsjællands og Lolland- Falsters Politi. Den røde tråd i min tilgang som ledelseskonsulent og rådgiver er en pragmatisk og konstruktiv tilgang, der holistisk og respektfuldt for hverdagen finder fremadrettede løsninger.  

Zig Ziglar

“You don't build a business - you build people - and people build the business.”